Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pageShare on Google+

Christina Rygaard Kristiansen vil blive en en god biskop på Lolland Falster.

Hun kender og holder af Lolland Falster, men kender også andre steder.
Hun er en flittig præst i sit store sogn og lægger megen energi i alt hvad det medfører. Hun har tid til at lytte til og tale med folk om hvad der har trænger sig på for dem.
Hun taler med humor og hjerte og myndighed.
Man ved, hvor man har hende; hun forstiller sig ikke.
Hun kan både sige til og fra, og hun står op for en sag eller et menneske.
Hun er en fair modstander og en god forbundsfælle.
Hun er en god teolog med et stærkt kirkeligt engagement, hvilket hun vist både i og uden for stiftet, ikke mindst i sit arbejde for Kirken på Landet.
Christina har et godt blik for det grundlag kirken hviler på, og et lige så godt blik for den fremtid tingene skal holdes fast i og klare sig i.
Hun har et skarpt blik for og en stor kærlighed til sognene og deres betydning. Arbejdet med Kirken på Landet har skærpet blikket for sammenhæng.
Christina er en god kollega, der altid er klar, hvis man beder om hjælp. God at samarbejde med, og god til at få samarbejde til at fungere.
Og så har hun til overmål taget en uddannelse i ledelse.
Hun vil være en god biskop, for både menighedsråd, præster og stiftsadministrationen, og for alle os andre, der bor rundt om i sognene i dette stift. Endelig også en god bisperøst på landsplan.

Jette Walther Birk

(januar 2017)