Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pageShare on Google+

Bispevalg 2017 på Sydhavsøerne –Kirken som dynamo for den lokale sammenhængskraft.

Historien om Danmark vises i øjeblikket søndag aften på TV og har fået et overraskende godt tag i dansken. I seneste udsendelse kom vores område i centrum i Valdemar-æren og underskriften af den 1. danske lov på Vordingborg slot som og startskuddet til vores tids velstand. Især blev alliancen mellem kongens folk og kirkens biskopper fremhævet som et meget væsentligt grundlag for fred.

Dengang var biskoppens magt enorm, og vi kan måske synes at det er ret ligegyldigt hvem af de 4 kandidater der bliver valgt i det nært forestående kampvalg, hvor der er 2 lokale og 2 udefra kommende der stiller op. Nogle vil gerne se noget nyt blod bare af den grund, men kan det ikke have sin værdi at kende det område og det bagland man fremover skal repræsentere.

Selvom biskoppens magt måske nok er reduceret er der ingen tvivl om at valget af den kirkelige leder her på Sydhavsøerne vil være meget vigtigt – ikke mindst hvis den person der vælges formår at bruge posten til noget relevant og nærværende for den lokale sammenhængskraft på sydhavsøerne. Kirken kan være en vigtig partner i at lokalsamfundene igen rejser sig. Kirkerne udgør vigtige kulturelle samlingspunkter og fungerer ofte som et kraftcenter som det ofte ses indenfor sang og musik, som måske også kunne udvikles til andre områder som det ses i andre lande, hvor næstekærligheden kommer i højsædet overfor socialt ulig stillede. Blandt de 4 opstillede kandidater har vi en lokal kandidat der har formået at skabe en voksende og levende kirke i landsbysamfundet som har en betydning i hverdagen. En linje som jeg er sikker på hun også vil udbrede til gavn for hele området.

Vi bor i et område hvor pengene ikke ligefrem gror på træerne. Vi kan ikke lide at blive kaldt udkant og vil hellere se os som strandkant og være stolte over det område vi bor i. Når andre stempler os med et negativt image søger vi at bekæmpe det som det f.eks. kommer til udtryk i kampagnen ”Lolland- Falster Naturligvis” eller ”lovestorm”.

Kirken et af de få steder hvor der stadig findes lokale ressourcer og jeg ser kirken som en stærk samarbejdspartner ikke mindst hvis vi får en biskop der forstår at møde det øvrige samfund med en åben og lyttende attitude hvor hun kan bruge sit lokale kendskab til at samle stiftet omkring nogle fælles målsætninger. I den sammenhæng er det værd at notere sig at en af kandidaterne har stort set halvdelen af alle præsterne bag sig, så det synes oplagt at vælge hende fremfor at spilde kræfterne på interne fløjkrige. Derfor er Christina Rygaard Kristiansen det oplagtevalg som ny biskop.

I forhold til spørgsmålet om det er bedst med at få en lokal kandidat eller nyt blod ind synes jeg det er langt vigtigere med den nye biskops attitude hvor vi får en åbensindet biskop der forstår at være nærværende og møde lokalsamfundet på en relevant og tidssvarende måde uden at være alt for højtragende og selvhøjtidelig.

For mit eget vedkommende må jeg sige at det har været en stor positiv overraskelse som tilflytter fra det nordkøbenhavnske område med 4 teenagere, at komme til en landkirke som Tingsted, hvor præsten ved at forholde sig til aktuelle dagsordner og emner gør det relevant og interessant at komme i kirken. Det der nok især har imponeret mig er hendes evne til at kunne tale med og få de unge i tale og hendes dybe indsigt i andre religioner, hvilket betyder at der som oftest er en åbenhed og forståelse overfor andre religioner samt en betydelig tolerance og medmenneskelighed.

Noget af det der har glædet mig allermest ved at komme til en landsbykirke som Tingsted er den ukomplicerede og festlige måde høstgudstjenesten altid fejres på. Hele menigheden er inviteret til at medbringe noget at årets høstoverskud, som præsten så efterfølgende holder auktion over til gavn for kirkebøssen. En meget festlig og uhøjtidelig høstgudstjeneste som samtidig får en til at reflektere over livets gang og samtidig blive meget taknemmelig.

Claus Jespersen, Hannenovvej 22, Nykøbing F.

Med disse ord går jeg trykt det nært forestående bispevalg imøde og mener vi har en kandidat der både favner det lokale og globale perspektiv samtidig med at hun i sit virke med konkrete resultater har vist at hun magter at komme op på en større klinge.