Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pageShare on Google+

Hvilke kompetencer skal vores nye biskop være i besiddelse af?

Som helt almindelig medlem af Folkekirken her i vores Stift, har jeg med interesse fulgt de forskellige læserbreve, der har været bragt, omkring det forestående valg til biskop.

For mig er der ingen tvivl om, at alle 4 kandidater er fagligt dygtige, dvs de kan holde prædikener, der stiller krav til tilhørerne, de er gode til sjælesorg og gør alle et stort stykke arbejde, bla for udsatte, i deres daglige virke.

Jeg har gennem mere end 15 år været leder i en statslig styrelse, så baseret på mine egne erfaringer, må en dygtig leder, have kompetencer til andet og mere end på deres specifikke faglige område. Derfor er det nødvendigt at vores nye biskop også har ledelsesmæssige kompetencer, i form af en gennemført uddannelse i ledelse, alene erfaring i ledelse er ikke tilstrækkeligt.

Da Folkekirken er en del af Kirkeministeriet, er det også nødvendigt, at have indsigt i hvordan man arbejder i en politisk drevet organisation. Jeg tænker her bla på, hvordan man sikre Stiftets indflydelse, får introduceret og gerne implementeret bæredygtige ideer, i en politisk styret organisation.

Vores nye biskop skal være visionær, have økonomisk indsigt og en sund sans for at forvalte vores økonomiske midler, samt kunne og turde sætte retningen, for det fremadrettede arbejde i vores Stift. Med retning tænker jeg på, at få fastlagt strategiske mål, og i den forbindelse være innovativ og evne at tænke nyt.

Det vil eksempelvis være nødvendigt, når det skal afklares, hvordan vi skal bruge de mange smukke kirker, der som følge af affolkningen, ligger i tyndere befolkede områder. Kirken er fortsat et samlingspunkt, også i de tyndere befolkede områder, hvis kirken først den lukkes, er der intet samlende tilbage. Jeg er selv opvokset på Lolland, og konfirmeret i en lille kirke der. Det havde ikke været den samme oplevelse, hvis ikke det havde fundet sted, der hvor jeg boede. Desuden vil der fortsat være udgifterne til at vedligeholde kirkerne, uanset om de er lukkede eller bruges som lejlighedskirker. Derfor er det vigtig, at der vælges en kandidat, der arbejder konstruktivt for at undgå kirkelukninger, og som sætter sig i spidsen for en langsigtet plan, der gør at vi alle, uanset hvor vi bor i Stiftet, har vores egen kirke, også selv om der måske ikke er gudstjeneste hver søndag.

Biskoppen skal også have evne til at være mentor og fortrolig samtale partner for alle præsterne i Stiftet, og i den forbindelse sikre, at de inspireres til fortsat efteruddannelse, samt hvis præsterne ønsker det, være sparrings partner for udviklings planer for sognelivet, rundt omkring i Stiftet.

Derfor mener jeg, det klogeste valg vil være, at vælge Christina Rygaard Kristiansen til biskop.

Christina har allerede bevist, at hun kan arbejde i en politisk styret organisation som Kirkeministeriet, i arbejdet med ”Kirken på landet”, hvor hun formået at sikre bevillinger på flere millioner til arbejdet.

Christina har en Master i ledelse, og er tillige en uvurderlig samtalepartner – der både kan lytte, stille krav og være inspirerende.

Endelig er Christina er en fremragende prædikant, der sørger for at man efter en gudstjeneste, husker at tro ikke kun er noget man gør om søndagen, men at tro er noget vi lever i vores dagligdag.

 

Venlig hilsen

 

Birgit Hendriksen
Hannenovvej 27
4800 Nykøbing F