Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pageShare on Google+

MED ANBEFALING

Undertegnede har arbejdet sammen med Christina Rygaard Kristiansen igennem de seneste fire år i forbindelse med planlægningen af nogle landsdækkende gudstjenestekonferencer. Jeg kender først og fremmest Christina som en blændende forkynder! Hun ejer den særlige evne at kigge ud over en forsamling og spørge sig selv: Hvem har jeg foran mig i dag? Og så taler hun til netop disse mennesker, der hvor de er her og nu. Det er en evne, som alle præster – og for den sags skyld organister – bør have. Men det er ikke altid tilfældet.

Christina forstår den vanskelige kunst af balancere mellem tradition og fornyelse. Derudover er hun et varmt og empatisk menneske. Og så er hun tilmed musikalsk. Hun kan blive en fremragende biskop for Lolland-Falster Stift!

Peter Arendt, organist ved Haslev Kirke, Højskolevej 5, 4690 Haslev

(maj 2017)


 

Hvem skal være Bisp?

Vi er midt i et bispevalg, og menighedsråd og præster skal afgøre hvem de vil stemme på af de fire opstillede kandidater.

Og der er ingen tvivl om at det er fire meget forskellige kandidater, som er opstillet. En biskop er langt hen af vejen, den som skal tegne retningen for stiftet i de år, der kommer. Men biskoppen er også mere end det. Han eller hun er også præsternes præst og leder, chef for det administrative fællesskab i stiftet og ikke mindst hjælper og vejleder for menighedsrådene i deres vigtige arbejde. Derfor er det ikke lige meget hvem, der bliver valgt.

Vi har valgt at være stillere for Christina Rygaard Kristiansen, netop fordi vi mener, at hun ville kunne formå at udfylde rollen ikke bare som retningsgiver for stiftet, men også som præsternes præst og leder og samtidig kunne påtage sig rollen som chef i stiftet og desuden være en dygtigt samarbejdspartner for menighedsrådene.

Vi har i de sidste ti år kendt Christina som en fantastisk kollega og præst, et menneske, som man kan regne med, og som man ved, hvor man har.

Vi har oplevet hende som et teologisk velovervejet menneske, en dygtig foredragsholder, et menneske med integritet, et menneske, som man kan stole på, og som vil ikke bare vil kirken men selve det kristne budskab.

Hun har i sit arbejde som præst ikke bare passet butikken, men har brændt for sagen, har uddannet sig, har taget en master i ledelse, har lavet landsdækkende projekter og kurser for sine kollegaer.

Hun arbejder også for landsognene, noget som vi har utrolig mange af her i stiftet, og hun har en stor forståelse af hvem man er på Lolland og Falster, og hvordan vi gør tingene her.

Og ikke mindst: Så fokuserer Christina på det vi har, og hvordan vi udvikler det og ikke på alt det, der kunne have været. Hos hende er der ikke tale om afvikling og nedlukning men udvikling og en fokusering på de muligheder, vi vitterligt har mange af.

Christina har en stor forståelse for, at kirken ikke bare er præster, men består af alle kristne, og der skal være plads til os alle sammen.

Og så er hun en kvinde som står ved sit ord, og som vi ved, vi kan komme til, har vi brug for råd, vejledning eller sjælesorg. Noget som præster også kan have brug for.

Vi er ikke i tvivl om at hun vil være i stand til at påtage sig rollen som Biskop og gøre et god stykke arbejde.

Derfor vil vi anbefale, at man ved bispevalget sætter kryds ved Christina Rygaard Kristiansen

 

Rebekka Maria Brandt Kristensen
Søllested-Skovlænge- Gurreby

Og

Susanne Oxholm Bay Jacobsen
Købelev – Vindeby, Utterslev- Herredskirke- Løjtofte Pastorater


6 Grunde til at støtte Christina Rygaard Kristiansen som vores kommende biskop.

  1. Christina vil som biskop kæmpe for at antallet af præstestillinger i Lolland-Falsters Stift ikke reduceres yderligere.
  2. Christina vil som biskop kæmpe for at flest muligt sogne bevares som selvstændige enheder, og at antallet af menighedsrådsmedlemmer ikke reduceres yderligere.
  3. Christina vil som biskop inspirere til og udvikle samarbejdet mellem stiftets menighedsråd, og mellem stiftets præster.
  4. Christina vil som biskop inspirere menighedsrådene til at markere kirken i deres lokalområde som det man aktivt samles om, og opbygger fællesskab omkring.
  5. Christina har flair for at lede og fordele, og er en god forhandler, og hun har mastergrad i ledelse fra Roskilde universitet.
  6. Christina nyder meget stor opbakning blandt sine præstekolleger i stiftet.

Derfor STEM på Christina Rygaard Kristiansen.

 

Steen E. Henriksen
Nørrevang 1A
Nykøbing F.

 


Christina Rygaard som biskop, hvorfor?

Til August aftræder vores biskop Steen Skovsgaard sin stilling og i den forbindelse skal en ny Biskop vælges. Valget af en ny biskop er et anliggende for menighedsrådene og præsterne og derfor ikke noget, som den almindelige kirkegænger har indflydelse på. Som almindeligt medlem af Folkekirken og regelmæssig kirkegænger har jeg altså ingen direkte indflydelse på valget af ny Biskop for Lolland-Falsters Stift. Dog ønsker jeg alligevel, at give mit besyv med når kandidaterne skal vurderes. Der er for nuværende 4 kandidater i spil til bispeembedet. Christina Rygaard, sognepræst i Tingsted kirke på Falster. Michael Fagerlund, Provst i Falster Provsti. Marianne Gaarden, teologisk konsulent i Helsingør Stift og Poul Joachim Stender, sognepræst i Kirke Saaby på Sjælland.

Mit anliggende her er ikke, at rangliste kandidaterne, men blot at godtgøre hvorfor netop en af disse kandidater bør anses, som det bedste bud på en kommende Biskop for Lolland-Falsters Stift. Lolland-Falsters stift er beriget med en høj medlemsprocent (81,2%), landets fjerde højeste dåbsprocent (70,9 %), samt et meget lavt antal udmeldelser. Særlig unikt ved Lolland-Falsters Stift er det aktive kirkeliv, der præger de mange landsogne. Jeg har selv under min specialeskrivning ved Roskilde Universitet, undersøgt det diakonale arbejde i Lolland-Falsters Stift og var imponeret over den indsats, der gøres for at holde sammen på kirkelivet i de tyndt befolkede områder af landsdelen. Desværre er dette arbejde truet, af en stadigt stigende urbanisering, der resulterer i en fraflytning fra landområderne og ind mod de større byer.

Denne fraflytning gælder ikke kun de unge, men også i høj grad de midaldrende. Samtidig med urbaniseringen bliver ligeledes den offentlige velfærd koncentreret i de større byer. Dette stiller landsognene i et svært dilemma, hvor landsbyerne står tilbage med en aldrende befolkning og en reduceret offentlig velfærd. Det er i dette skisma at landsognene skal skabe en aktiv kirke og udføre deres diakonale arbejde og som i takt med den reducerede velfærd, skal udfylde nogle af de huller som ikke udfyldes af den kommunale velfærd. Kirken bliver i den forbindelse et værdifuldt omdrejningspunkt for trivslen i landsognene. Den fungerer både som kulturelt omdrejningspunkt og velfærdsyder. Men samtidig er kirkerne sårbare overfor ledelsesmæssige og administrative tiltag, der ikke tager hensyn til disse delikate forhold.

Se, det er en udfordring, som en kommende biskop i Lolland-Falsters Stift skal stå ansigt til ansigt med. For hvordan finder man balanceren mellem den strukturelle demografiske udvikling og den aktive udvikling af kirken i både land og by. Det kræver et indgående kendskab til kirken på landet og udviklingen af landsbykirkerne som lokalt samlingspunkt. Det kræver en forståelse for hvordan det er, at drive kirke i tyndtbefolkede områder, hvor kirkegangen ikke altid er høj, men hvor kirken alligevel spiller en central rolle i lokale landsbyliv. Det kræver at man modstår fristelsen til, at løse en eventuel lav kirkegang med sammenlægning af sogne og lukning af kirker, med deraf følgende funktionstab af vigtige kirkelige og velfærdsmæssige værdier i udkanten af stiftet. Ligeledes kræver det at trivsel, diakoni og sammenhængskraft står højt på dagsordenen, når den daglige ledelse af stiftet skal gennemføres. Med andre ord kræver det en ledelsesmæssig uddannelse og en visionær strategi baseret på konkrete erfaringsbaserede analyser, der udmønter sig i en praksis hvor man både kan holde hånden under landsbykirkerne og dermed hele landsbysamfund, samtidig med at kirken generelt gøres attraktiv og spændende, for de mange kirkegængere der bruger kirken i alle livets faser.

Skal jeg her pege på en af de fire kandidater, der kan opfylde disse betingelser, sikre trivsel, diakoni og sammenhængskraft i Lolland-Falsters stift og som har den nødvendige ledelsesmæssige uddannelse, så er det Christina Rygaard, præst i Tingsted kirke på Falster og aktivt medlem af netværket ”Kirken på landet”.

Rasmus Birch, Thusevænget 5, 4800 Nykøbing F.


Bispevalg 2017 på Sydhavsøerne –Kirken som dynamo for den lokale sammenhængskraft.

Historien om Danmark vises i øjeblikket søndag aften på TV og har fået et overraskende godt tag i dansken. I seneste udsendelse kom vores område i centrum i Valdemar-æren og underskriften af den 1. danske lov på Vordingborg slot som og startskuddet til vores tids velstand. Især blev alliancen mellem kongens folk og kirkens biskopper fremhævet som et meget væsentligt grundlag for fred.

Dengang var biskoppens magt enorm, og vi kan måske synes at det er ret ligegyldigt hvem af de 4 kandidater der bliver valgt i det nært forestående kampvalg, hvor der er 2 lokale og 2 udefra kommende der stiller op. Nogle vil gerne se noget nyt blod bare af den grund, men kan det ikke have sin værdi at kende det område og det bagland man fremover skal repræsentere.

Selvom biskoppens magt måske nok er reduceret er der ingen tvivl om at valget af den kirkelige leder her på Sydhavsøerne vil være meget vigtigt – ikke mindst hvis den person der vælges formår at bruge posten til noget relevant og nærværende for den lokale sammenhængskraft på sydhavsøerne. Kirken kan være en vigtig partner i at lokalsamfundene igen rejser sig. Kirkerne udgør vigtige kulturelle samlingspunkter og fungerer ofte som et kraftcenter som det ofte ses indenfor sang og musik, som måske også kunne udvikles til andre områder som det ses i andre lande, hvor næstekærligheden kommer i højsædet overfor socialt ulig stillede. Blandt de 4 opstillede kandidater har vi en lokal kandidat der har formået at skabe en voksende og levende kirke i landsbysamfundet som har en betydning i hverdagen. En linje som jeg er sikker på hun også vil udbrede til gavn for hele området.

Vi bor i et område hvor pengene ikke ligefrem gror på træerne. Vi kan ikke lide at blive kaldt udkant og vil hellere se os som strandkant og være stolte over det område vi bor i. Når andre stempler os med et negativt image søger vi at bekæmpe det som det f.eks. kommer til udtryk i kampagnen ”Lolland- Falster Naturligvis” eller ”lovestorm”.

Kirken et af de få steder hvor der stadig findes lokale ressourcer og jeg ser kirken som en stærk samarbejdspartner ikke mindst hvis vi får en biskop der forstår at møde det øvrige samfund med en åben og lyttende attitude hvor hun kan bruge sit lokale kendskab til at samle stiftet omkring nogle fælles målsætninger. I den sammenhæng er det værd at notere sig at en af kandidaterne har stort set halvdelen af alle præsterne bag sig, så det synes oplagt at vælge hende fremfor at spilde kræfterne på interne fløjkrige. Derfor er Christina Rygaard Kristiansen det oplagtevalg som ny biskop.

I forhold til spørgsmålet om det er bedst med at få en lokal kandidat eller nyt blod ind synes jeg det er langt vigtigere med den nye biskops attitude hvor vi får en åbensindet biskop der forstår at være nærværende og møde lokalsamfundet på en relevant og tidssvarende måde uden at være alt for højtragende og selvhøjtidelig.

For mit eget vedkommende må jeg sige at det har været en stor positiv overraskelse som tilflytter fra det nordkøbenhavnske område med 4 teenagere, at komme til en landkirke som Tingsted, hvor præsten ved at forholde sig til aktuelle dagsordner og emner gør det relevant og interessant at komme i kirken. Det der nok især har imponeret mig er hendes evne til at kunne tale med og få de unge i tale og hendes dybe indsigt i andre religioner, hvilket betyder at der som oftest er en åbenhed og forståelse overfor andre religioner samt en betydelig tolerance og medmenneskelighed.

Noget af det der har glædet mig allermest ved at komme til en landsbykirke som Tingsted er den ukomplicerede og festlige måde høstgudstjenesten altid fejres på. Hele menigheden er inviteret til at medbringe noget at årets høstoverskud, som præsten så efterfølgende holder auktion over til gavn for kirkebøssen. En meget festlig og uhøjtidelig høstgudstjeneste som samtidig får en til at reflektere over livets gang og samtidig blive meget taknemmelig.

Claus Jespersen, Hannenovvej 22, Nykøbing F.

Med disse ord går jeg trykt det nært forestående bispevalg imøde og mener vi har en kandidat der både favner det lokale og globale perspektiv samtidig med at hun i sit virke med konkrete resultater har vist at hun magter at komme op på en større klinge.

 


Anbefaling af Christina Rygaard Kristiansen som biskop
Efter at vaere vokset op ved Tingsted kirke er jeg nu flyttet til USA, hvor jeg er del af en levende, energisk, engageret og voksende kirke. Naar der nu er bispevalg i min gamle region, staar det tydeligt for mig hvor vigtigt det er at vaelge en visionaer biskop, der kan saette rammerne for en kirke, der vil fremad. En kirke, der er vedkommende. En kirke, der kan sjaelesoerge. En kirke, der er der naar vi har brug for den – taet paa hvor vi bor. En kirke der staar for staerke vaerdier og minder os om vores medmenneskelighed. En kirke for flere.
Og det kraever praester der kan.
Den praest jeg har moedt i Danmark der kunne mest af det, var Christina Rygaard Kristiansen i Tingsted. Derfor mener jeg at Christina er det bedste valg til biskop. Vi har brug for en visionaer leder som hende.
Med venlig hilsen,
Ann-Sofie Jespersen
Washington DC, tidligere Tingsted.
(april 2017)

 

Hvilke kompetencer skal vores nye biskop være i besiddelse af?

Som helt almindelig medlem af Folkekirken her i vores Stift, har jeg med interesse fulgt de forskellige læserbreve, der har været bragt, omkring det forestående valg til biskop.

For mig er der ingen tvivl om, at alle 4 kandidater er fagligt dygtige, dvs de kan holde prædikener, der stiller krav til tilhørerne, de er gode til sjælesorg og gør alle et stort stykke arbejde, bla for udsatte, i deres daglige virke.

Jeg har gennem mere end 15 år været leder i en statslig styrelse, så baseret på mine egne erfaringer, må en dygtig leder, have kompetencer til andet og mere end på deres specifikke faglige område. Derfor er det nødvendigt at vores nye biskop også har ledelsesmæssige kompetencer, i form af en gennemført uddannelse i ledelse, alene erfaring i ledelse er ikke tilstrækkeligt.

Da Folkekirken er en del af Kirkeministeriet, er det også nødvendigt, at have indsigt i hvordan man arbejder i en politisk drevet organisation. Jeg tænker her bla på, hvordan man sikre Stiftets indflydelse, får introduceret og gerne implementeret bæredygtige ideer, i en politisk styret organisation.

Vores nye biskop skal være visionær, have økonomisk indsigt og en sund sans for at forvalte vores økonomiske midler, samt kunne og turde sætte retningen, for det fremadrettede arbejde i vores Stift. Med retning tænker jeg på, at få fastlagt strategiske mål, og i den forbindelse være innovativ og evne at tænke nyt.

Det vil eksempelvis være nødvendigt, når det skal afklares, hvordan vi skal bruge de mange smukke kirker, der som følge af affolkningen, ligger i tyndere befolkede områder. Kirken er fortsat et samlingspunkt, også i de tyndere befolkede områder, hvis kirken først den lukkes, er der intet samlende tilbage. Jeg er selv opvokset på Lolland, og konfirmeret i en lille kirke der. Det havde ikke været den samme oplevelse, hvis ikke det havde fundet sted, der hvor jeg boede. Desuden vil der fortsat være udgifterne til at vedligeholde kirkerne, uanset om de er lukkede eller bruges som lejlighedskirker. Derfor er det vigtig, at der vælges en kandidat, der arbejder konstruktivt for at undgå kirkelukninger, og som sætter sig i spidsen for en langsigtet plan, der gør at vi alle, uanset hvor vi bor i Stiftet, har vores egen kirke, også selv om der måske ikke er gudstjeneste hver søndag.

Biskoppen skal også have evne til at være mentor og fortrolig samtale partner for alle præsterne i Stiftet, og i den forbindelse sikre, at de inspireres til fortsat efteruddannelse, samt hvis præsterne ønsker det, være sparrings partner for udviklings planer for sognelivet, rundt omkring i Stiftet.

Derfor mener jeg, det klogeste valg vil være, at vælge Christina Rygaard Kristiansen til biskop.

Christina har allerede bevist, at hun kan arbejde i en politisk styret organisation som Kirkeministeriet, i arbejdet med ”Kirken på landet”, hvor hun formået at sikre bevillinger på flere millioner til arbejdet.

Christina har en Master i ledelse, og er tillige en uvurderlig samtalepartner – der både kan lytte, stille krav og være inspirerende.

Endelig er Christina er en fremragende prædikant, der sørger for at man efter en gudstjeneste, husker at tro ikke kun er noget man gør om søndagen, men at tro er noget vi lever i vores dagligdag.

Venlig hilsen

Birgit Hendriksen
Hannenovvej 27
4800 Nykøbing F

(april 2017)

 


 

Bispevalg i Lolland-Falster Stift.
For ca. 20 år siden var jeg, som menighedsrådsmedlem i Tingsted menighedsråd, med til at vælge Christina Rygaard Kristiansen til vores nye sognepræst. Et valg vi i sognet har været meget glad for. Som menighedsrådsmedlem, regnskabsfører og kasserer har jeg nu i 20 år arbejdet tæt sammen med Christina om sognets økonomi og kirkelige liv. Gennem dette samarbejde har jeg lært Christina at kende som en ordholdende, pligtopfyldende, arbejdsom og iderig samarbejdspartner. Christina er en god facilitator, og god til at formidle samarbejde om løsning af opgaver. Ligesom hun er rigtig god til at uddelegere arbejdet hvor dette er muligt eller ønskeligt. En naturlig evne som hun har valgt at følge op på ved i 2012 at fuldføre en ”Master i Ledelse” ved Roskilde Universitet. En uddannelse som i højeste grad er relevant i et bispeembede.

Teologisk er Christina fantastisk godt og bredt funderet i den danske folkekirke og den evangelisk-lutherske tolkning af den kristne tro. For Christina er søndagens højmesse altid ugens højdepunkt, og det er for hende vigtigere, at de som har deltaget i en gudstjeneste går derfra med en god og positiv oplevelse, end at kirken har været fyldt. Kvalitet fremfor kvantitet.

Lolland-Falster Stift er et lille landstift, med rigtig mange små sogne. Derfor har det landsdækkende arbejde omkring ”Kirken på landet” en særlig betydning for vort stift. Dette arbejde har Christina deltaget aktivt i og medvirket til, at der er afsat midler til at videreføre arbejdet med blandt andet en dedikeret ”Kirken på landet” -præst i hvert stift.

Jeg vil på denne baggrund på det varmeste anbefale Christina Rygaard Kristiansen til at blive vores nye biskop, og hermed opfordre stemmeberettigede til at stemme på Christina ved valget.

Steen E. Henriksen
Nørrevang 1A
4800 Nykøbing F.

(medlem af Tingsted menighedsråd, Provstiudvalget i Falster provsti og Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift)

(april 2017)

 


 

Anbefaling af Christina Rygaard Kristiansen som biskop

Christina Rygaard Kristiansen har 20 års erfaring som sognepræst her på Lolland-Falster. Derfor vil Christina fra dag 1 som biskop, være rigtig godt rustet til arbejdet. Det er vigtigt for mig, at få en biskop, der har den Lolland-Falsterske puls ind under huden. Lolland-Falster har et rigt kirkeliv med de forskelligheder der nu er i en landsdel, og det ved jeg Christina vil være med til at bevare og styrke på bedste vis. Der er stor forskel på de forskellige sogne her på egnen, det ved jeg at Christina vil have respekt og forståelse for. I mit arbejde som menighedsrådsmedlem, har jeg fået et stort netværk og jeg ved om nogen, at man ikke bare skal have det store overblik, men også stort nærvær for at kunne hjælpe, både når det går godt, men også når der problemer.

Christina vil kæmpe for kirke for alle – også der, hvor det er nok for menigheden, at holde den helt almindelige gudstjeneste om søndagen og det sætter rigtig mange pris på, at det er bare ikke dem der råber højest. Christina er en dygtig leder, en dygtig kommunikator, har humor, og er et behageligt menneske at være sammen med.

Derfor stemmer jeg på Christina Rygaard Kristiansen som biskop for Lolland-Falster Stift.

Formand for Horbelev Menighedsråd
Anne-Grethe Andersen
Eriksdalsvej 26
4871 Horbelev

(april 2017)


 

Anbefaling af Christina Rygaard Kristiansen som biskop

Jeg er sikker på, at Christina vil blive en god biskop for Lolland-Falsters Stift. Og hvordan god – det kommer jo helt an på hvad man mener vores biskop skal kunne.

Det Christina kan handler bl.a. om tilgang, altså måden at gå til opgaverne på. Hun har den gode evne at kunne kombinere realitetssans med en aldrig svigtende og stædig tro på at ting kan lykkes. Også at der af det tilsyneladende ubetydelige og lidt regnede kan opstå noget, man ikke vidste var muligt.

Gudstjenester, det kirkelige liv på ikke-steder f.eks. Der hvor der ikke er andet end en kirke, nogle få huse der ligger og dukker sig i landskabet, og en håndfuld mennesker der nærmest kun ved at sige om sig selv, at de jo ikke er så mange. Det lidt er meget og nok! Christina kan få folk til at droppe det med, at man ingenting er, og vende stemningen, så der pludselig anes en helt anden glæde.

Man er aldrig i tvivl om hvor man har Christina. Hun har sine meningers mod, er klar i mælet, teologisk velfunderet – og samtidig god til at lytte og favne mennesker i al deres forskellighed.

Fordi hun ikke sådan er til at vælte, tør hun også have udsyn og tænke ud af boksen, se sig omkring, hente inspiration og få idéer alle vide vegne fra, for derefter med fantasi og smittende optimisme at omsætte dem til de foreliggende sammenhænge.

Læg dertil arbejdsomhed, indsigt i administrative forhold, evne til at formulere sig i tale og skrift præcist og venligt og til tider overraskende – Christina har virkelig noget, hun gerne vil dele med os andre.

Provst Anne Birgitte Villadsen
Radsted

(marts 2017)


Bispevalg 2017

– også vigtigt for de mange landsogne –

Af Tom Friis, Sognepræst i Nr. Ørslev-Systofte-Sdr. Kirkeby Pastorat

Jeg stemmer på Christina Rygaard Kristiansen som næste biskop her i Lolland-Falsters Stift. Christina har været sognepræst i Tingsted Sogn på Falster i snart 20 år. Hun elsker Sydhavsøerne og kender stiftet ud og ind. Jeg er ”nabo præst” til Tingsted sogn, og Christina Rygaard Kristiansen og jeg har gensidigt vikarieret for hinanden ved ferier og fridage igennem mange år. Hun er på alle måder en person, man kan stole på. En der altid tager sin del af arbejdet og altid holder sin del af aftalerne. Christina er højt begavet og tænker hurtigt og formulerer sig godt. Hun er god til at komme med et hurtigt, godt og gennemtænkt svar på hvilket som helst spørgsmål. En god evne at have, når man bliver interviewet af journalister. Det er imidlertid ikke det, som er mest interessant ved at få Christina som biskop. Christina var for et par år siden med til at søsætte det store nationale projekt, der hedder ”Kirken på landet”. Lolland – Falsters Stift er et udpræget landstift med ganske få bycentre, og vi har rigtig mange små tyndtbefolkede sogne og ældgamle middelalder kirker. At være kirke på landet, er ligesom at være dagligvarebutik eller skole på landet, noget af en udfordring. Set fra Christiansborg, kan sådan nogle som os slet ikke betale sig. Når man anlægger helikopterblikket på Lolland – Falster og andre udkantsområder, hedder løsningen altid: Rationaliseringer, nedskæringer, sammenlægninger, færre afgange og lukninger! En nedadgående skrue uden ende! Christina Rygaard Kristiansen er en af de få mennesker i landet, der har nogle positive visioner for kirken ude på landet. Hun ser det ikke som et problem, at vi har så mange gamle middelalderkirker, men som en stor rigdom. Det er svært at have liv i kirken, når der ikke er liv tilbage i landsbyen. Kirken på landet kan have en opgave som ”fællesskaber”, fordi der mange steder simpelthen ikke er andre aktører tilbage til at skabe noget fælles. Christinas vision er, at livet kun kan vokse frem nedefra, aldrig oppefra igennem dekreter fra et ministerkontor. Magt og myndighed bør i meget højere grad ligge lokalt hos menighedsrådene. Ved festlige lejligheder siger vi, at småt er godt, men menighedsrådsmedlemmer går måske rundt og er lidt flove af, at der ofte ikke kommer så mange i deres egen kirke. Christina Rygaard Kristiansen holdning er, at der ikke er noget at skamme sig over. Vi må arbejde ud fra det sted, vi nu engang befinder os og med de mennesker, der nu engang er lige her. Christina illustrerer sin pointe med at henvise til bespisningsunderet i ørkenen i den version, der står i Markusevangeliet. Inden selve miraklet, hvor Jesus forvandler de 5 brød og 2 fisk til overflod af mad, sker der noget interessant. Jesus spørger disciplene: ”Hvad har vi af brød, gå hen og se efter”. Der var så ikke noget særligt: Kun 5 brød og to fisk! Christinas tanke er, at vi til en begyndelse skal se sådan på vores eget lille sogn: ”Hvad har vi her omkring vores kirke? ” Eller måske: ”Hvem har vi?” Hvis der kun er 2 konfirmander og 5 oppe fra landevejen, så må vi være glade for dem og begynde herfra. Måske udvikler det sig til et mirakel i ørkenen. Kirken begynder altid med, at der var en tømrersvend fra Nazareth og hans glade følgesvende, der gik rundt i de små byer langt ude på landet.

(marts 2017)

 


 

Leder af arbejdsgruppen for Christina Rygaard Kristiansens bispekandidatur, sognepræst Mette Marie Trankjærs anbefaling af kandidaten.

Christina Rygaard Kristiansen som biskop !

Bispeembedet har eksisteret siden ruder konge var knægt, eller i hvert fald siden kirke var noget ganske andet end det vi i dag forstår ved kirke. Allerede i de såkaldte Pastoralbreve i Det Nye Testamente tales der om tilsynsførende. Det græske ord for en sådan er episkopos. På dansk biskop. Behovet for bispeembedet voksede ud af en situation, hvor de Kristustroende menigheder var truet af vranglære, som man ønskede at dæmme op for, ved at vælge en person i menigheden, der var veloplyst udi den kristne lære og derfor kunne skelne ret fra vrang. Nu små to tusind år senere har vi også i den evangelisk-lutherske kirke, som er Den danske Folkekirke et sådant bispeembede.

Lolland-Falsters Stift skal i dette år have ny biskop – og hvor løber man så sådan én op? Der findes jo ikke bispeakademier, der hvert år udklækker en portion velegnede kandidater, hvorfra der kan rekrutteres. Når der ikke findes sådanne bispeakademier hænger det for det første sammen med at der skal bruges så forholdsvis få af dem, for det andet gælder det, at bispeembedet ikke kan søges. En bispekandidat opfordres til at stille op, så i den forstand er bispeembedet er et kald.

Det betyder så igen ikke, at det er umuligt at danne og dueliggøre sig til et sådant embede, men at denne dannelse foregår ude i det virkelige kirkelige liv.

Hvad kendetegner da den velegnede bispekandidat?

1) For det første skal kandidaten være så velbevandret i teologien at vedkommende kan fungere som tilsynsmand og altså er i stand til at sondre mellem mel og gryn f.eks i en situation, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt en præst forkynder ordet rent og purt i overensstemmelse med kirkens bekendelsesskrifter. Det kan Christina Rygaard Kristiansen. Inden for de retningslinjer der er kirkens, vil hun så til gengæld befordre en tillladelseskultur. Dvs. at præster og menigheder i samvirke får råderum til at være kirke sådan som det fungerer bedst i de enkelte sogne. For en god luthersk kirke er også altid en kirke, der bevæger sig:” Ecclesia semper reformanda est”: Kirken er under stadig reformation.

2) For det andet skal en biskop have prøvet noget, og det har man, når man som Christina Rygaard Kristiansen har været præst i 20 år i et stort sogn på grænsen mellem land og by. For så har man prædiket lige så meget som en landpræst gør og undervist lige så meget som en bypræst. Det er trygt at få en biskop, der har prøvet tingene på egen krop, som er engageret, erfaren og udholdende.

3) For det tredje skal en god biskop have overblik og udblik. Christina er sideløbende rejst uden for stiftet og er vendt tilbage med idéer, som straks er blevet sat i omløb: ” kirken på landet”, liturgikonference, ”kirke for flere”, ”den lille gudstjeneste”. Der bliver kaldt på Christina, fordi hun er dygtig, engageret, modig, god at samarbejde med også, når man ikke er enig med hende. En der stikker op for de svage og tør tale Roma midt imod. Christina leverer resultater i de sammenhænge hun arbejder i, og hun har blik for både alvor og humor. Hun har et godt kendskab og et veludviklet netværk i den engelske, tyske kirke, hvor hun har deltaget i kurser og samarbejder med folk, der specifikt arbejder med kirken på landet, og de særlige vilkår, den lever under.

4) Bispeembedet er et embede, der kræver en klarhed i tanke og tale, og en skønsomhed i alle forhold, samt mod til at træffe en beslutning, når det er påkrævet, for en biskop er også én, der går foran, én der beskytter. Vi er mange der ikke kan komme i tanker om én vi hellere vil ledes og beskyttes af end Christina. Det er karakteristisk for Christinas kandidatur, at næsten halvdelen af stiftets præster står bag, hvilket betyder, at vi der over tid (for nogen af os henved 20 år) har arbejdet sammen med Christina og lært hende at kende har tillid til, at hun med sine særlige evner, kompetencer og personlighed kan varetage opgaven som biskop.

For Christina handler det aldrig om hende selv, men om Gud som vi kender ham i Jesus Kristus, og om os som menighedsråd og præster i den forstand, at vi får de bedst mulige forhold at være kirke i. Vi står som folkekirke og stift over for store udfordringer, som skal løses med tro, håb og kærlighed, men også med mod og kløgt. Christina har via en masteruddannelse i ledelse, skaffet sig kompetencer og gjort sig tanker om, hvordan lige præcis det stift hun kender så godt og holder så meget af kan navigere igennem de storme, der uundgåeligt vil komme. Hun skal være varmt anbefalet.

Mit kryds er sat.

Mette Marie Trankjær, Sognepræst i Horbelev og Falkerslev

 

 (april 2017)

 

Ny biskop i Lolland-Falster Stift

Lolland-Falster Stift skal have ny biskop – og tænk – vi har et fantastisk godt emne inden for egne rækker. Jeg skriver som almindeligt medlem af Folkekirken – har dog siddet i Vålse menighedsråd i mere end 20 år. Den person, jeg tænker på, er Christina Rygaard Kristiansen, præst i Tingsted sogn.

Jeg kender hende fra forskellige vinkler.

1. Min mand har i nogle år passet græsslåningen og andre småting i præstegårdshaven, og jeg har undertiden været med, så vi kunne køre med to maskiner. Min mand er meget diskussionslysten og havde mange ordvekslinger med præsten om tro, og de fik vendt mange ”ting” sammen. Jeg vil kalde hende et nært menneske.

2. Yderligere har jeg deltaget i en begravelse, som Christina Rygaard overtog med kort varsel p.g.a. sygdom. Det, der især betog mig, var den måde hun afsluttede jordefærden. Da familien havde taget afsked ved graven, gik præsten rundt – stille og værdigt – og hilste på hver enkel deltager, hvorefter hun stille forlod følget.

3. Endelig ved jeg fra en god veninde om et stort sorgarbejde ved at miste et barn. Det var helt enestående, og hun hjalp en knust familie gennem en svær periode både før og efter.

4. Jeg har også selv talt med Christina Rygaard og ved, at hun står ved sit ord, har sine meningers mod, og det er vigtigt, at man er konfliktløsende, når man sidder i en ledende stilling.

5. Til sidst vil jeg nævne, at Christina Rygaard har lavet et stort arbejde for at få flere i kirke for ca. 10 år siden. Det resulterede i et lille hæfte med gode ideèr, som alle kunne blive inspireret af, og der foregår til stadighed, gode kirkelige arrangementer i Tingsted kirke.

Jeg vil kalde Cristina Rygaard for et helt og nært menneske, og jeg vil håbe, at hun bliver biskop i Stiftet. Hun vil være til gavn for os alle.

Venlig hilsen

Anna Marie Nøhr
Skerne Skovvej 3
4840 Nørre Alslev
Tlf.: 54 46 12 90

(januar 2017)

 


 

Anbefaling af Christina Rygaard Kristiansen som biskop

Det var mig en stor glæde, da jeg en dag spurgte Christina Rygaard Kristiansen, om ikke hun kandiderede til biskop i Lolland-Falster Stift, og hun fortalte, at en gruppe var i færd med at opstille hende, hvilket hun havde sagt ja til.

Det glæder mig, fordi jeg har lært Christina at kende som en grundig, dygtig og nærværende præst.

Christina er ikke et øjeblik i tvivl om, hvorfor hun er præst, og hun gør sit yderste for at udfylde det kald hun lever i. Hun er klar evangelisk i sin forkyndelse og holder nogle vel gennemtænkte gudstjenester.

En studieorlov for nogle år siden brugte hun på at fokusere på den situation mange af landets sogne befinder sig i i dag: Nemlig sogne med et meget lavt befolkningsunderlag med kirke og kirkegård, som skal passes, og hvor der skal være så mange gudstjenester og kirkelige handlinger som vel muligt. Hun er meget optaget af ‘Kirken på landet’ – og dem har vi mange af her i stiftet.

Christina vil ikke lukke kirker, men i stedet for fylde dem med liv. Hvordan – har hun givet flere bud på i det lille hæfte, som kom i forlængelse af hendes studieorlov.

Christina har en solid præsteerfaring og samtidig god ledelsesmæssig uddannelse at gøre brug af som kommende biskop. Hun er en god debattør, hvilket kan erfares ved at se ‘Præstens lektie’ på TV2 Øst.

Jeg kan ikke være med til at vælge den kommende biskop, men jeg vil varmt anbefale Christina som biskop i Lolland-Falster Stift.

Hans Iversen

Pastor emeritus

Tidligere sognepræst i Nebbelunde-Sædinge og i Nykøbing F

(december 2016)


Christina Rygaard Kristiansen er selvskreven til at blive biskop for Lolland Falsters stift.

Som sognebørn i Tingsted sogn i alle de år Christina har været sognepræst her, kan vi sige at hun er sognets samlende midtpunkt, kompetent, energisk og altfavnende, en dynamo. Hun er teologisk skarp, holder vidende, dybe og engagerede prædikener,  som taler direkte til alle. Desuden besidder hun en særegen styrke og et kvindemod, som gør, at hun står distancen i modvind.

Vi støtter Christinas bispekandidatur på det varmeste. Med hende vil stiftet få en stærk, samlende skikkelse samt en markant stemme i den danske folkekirke.

Jutta Bojsen-Møller, lektor på Nykøbing Katedralskole, foredragsholder
Sigurd Kværndrup, dr. phil., pensioneret lektor, forfatter

( januar 2017)

 


Anbefaling af Christina Rygaard Kristiansen som kandidat ved bispevalget i Lolland-Falsters Stift.

I de 20 år, Christina Rygaard Kristiansen har været sognepræst i Tingsted, og i de år fra 2007 til 2013, hvor jeg var hendes provst, har jeg kendt hende som en god præst for sit sogn. Hun har derudover altid været en meget loyal og hjælpsom kollega for præsterne i provstiet. Hun har tillige været meget engageret i de opgaver, hun er blevet bedt om at løse på stiftsplan. Gudstjeneste har altid været fokus og udgangspunkt for hendes arbejde i sognet, såvel som i stiftet. Dette har ført til, at hun har medvirket i et landsdækkende arbejde for kirken på landet. Hun vil efter min menig være det bedste bud på en ny biskop i Lolland-Falsters Stift.

Jens Lose

(januar 2017)

 


 

Anbefaling af Christina Rygaard Kristiansen

Jeg ønsker at anbefale Christina Rygaard Kristiansen som vores fremtidige biskop. Jeg har gennem adskillige år kendt Christina og erfaret, hvad hun står for. Hun er en yderst kompetent teolog og besidder en stor viden om kirken. Desuden er hun en fremragende forkynder, der formår at videregive evangeliet levende, vedrørende og med en nerve og intensitet der åbner både sind og hjerte. Christina har gennem årene beskæftiget sig med “Kirken på landet”, og desuden taget en Master i ledelse. Mange års virke i Tingsted sogn, gør at hun har et stort kendskab til Lolland-Falster Stift, samt de udfordringer, der vil være for kirken fremover. Christina formår efter min mening, at se de behov som både præster og menigheder vil have fremover, og har gjort sig mange tanker om dette. Hun ønsker bl.a. at bevare vores kirker og undgå lukninger.

Jeg anbefaler på det varmeste at stemme på Christina Rygaard Kristiansen ved bispevalget.

Venlig hilsen Agnes Langballe, kirkesanger i Fuglse, Krønge og Torslunde.

(januar 2017)

 


 

Christina Rygaard Kristiansen vil blive en en god biskop på Lolland Falster.

Hun kender og holder af Lolland Falster, men kender også andre steder.
Hun er en flittig præst i sit store sogn og lægger megen energi i alt hvad det medfører. Hun har tid til at lytte til og tale med folk om hvad der har trænger sig på for dem.
Hun taler med humor og hjerte og myndighed.
Man ved, hvor man har hende; hun forstiller sig ikke.
Hun kan både sige til og fra, og hun står op for en sag eller et menneske.
Hun er en fair modstander og en god forbundsfælle.
Hun er en god teolog med et stærkt kirkeligt engagement, hvilket hun vist både i og uden for stiftet, ikke mindst i sit arbejde for Kirken på Landet.
Christina har et godt blik for det grundlag kirken hviler på, og et lige så godt blik for den fremtid tingene skal holdes fast i og klare sig i.
Hun har et skarpt blik for og en stor kærlighed til sognene og deres betydning. Arbejdet med Kirken på Landet har skærpet blikket for sammenhæng.
Christina er en god kollega, der altid er klar, hvis man beder om hjælp. God at samarbejde med, og god til at få samarbejde til at fungere.
Og så har hun til overmål taget en uddannelse i ledelse.
Hun vil være en god biskop, for både menighedsråd, præster og stiftsadministrationen, og for alle os andre, der bor rundt om i sognene i dette stift. Endelig også en god bisperøst på landsplan.

Jette Walther Birk

(januar 2017)